Märjamaa ajaloopäev 10.09.2017

Eesti Vabadusvõitlejate Liit (EVL) jätkab oma põhikirjaliste eesmärkide täitmist, lähtudes EV seadusandlikest aktidest ning EVL üldistest huvidest.
Jätkame Metsakalmistu vabadusvõitlejate matmispaiga korrashoidu.
Jätkame koostööd Leedu, Läti, Soome ja Poola veteranidega.

EVL 2020. aasta ürituste esialgne kava:

Jaanuar:

03.01. Vabadussõjas osalenute mälestuspäev – VS võidusamba ja Reaalkooli juures
24.01. Eesti 20. Diviisi 76. aastapäev

Veebruar:

02.02. Tartu rahu 100. aastapäev – Siselinna kalmistul, J. Poska majas, Tartus

08.02. JR-200 aastapäev

10.02. kindral Ernst Põdderi 141. sünniaastapäev

12.02. kindral Laidoneri 136. sünniaastapäev, konverents Eesti Sõjamuuseumis Viimsis

17.02. Peaministri vastuvõtt EV-102 Stenbocki majas

19.02. admiral Pitka 148. sünniaastapäev

20.02. Välisministri vasuvõtt Välisministeeriumis

21.02. Soomepoiste mälestamine Metsakalmistul ja Rootsi Mihkli kirikus

24.02. Eesti Vabariigi 102. aastapäev

Märts:

05.03. kindral Andres Larka 141. sünniaastapäev

09.03. Tallinna märtsipommitamise 1944 ohvrite mälestuspäev

12.03. kindral Jaan Sootsi 140. aünniaastapäev

25.03. Märtsiküüditamise 1949 mälestuspäev Maarjamäel

Aprill:

23.04. Jüripäev, veteranidepäev Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris, Pärnus, Jüriöö pargis

25.04. Metsakalmistu talgupäev

Mai:

08.05. Teise MS lõpu Euroopas 75. aastapäev Kaarli kirikus (Maarjamäel)

08.05. EVL volinike aastakoosolek

Juuni:

04.06. Eesti Lipu päev

14.06. Juuniküüditamise 1941 mälestuspäev Tallinnas ja Värskas

22.06. Võidutule süütamine Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

23.06. Võidupüha tähistamine Ridalas

27.06. EVL 27. kokkutulek Rakveres ja ära koroona tõttu

Juuli:

11.07. Lendurite kivi

18.07 leitnant Endel Raba hauakivi avamine Rapla kalmistul

20.07. Vabadussõja mälestussamba avamine Värskas

25.07. Eesti 1944.aasta kaitselahingute aastapäev maakondades

??.07. Läti vabadusvõitlejate kokkutulek Jurmalas

August:

??.08. Leedu poliitvangide ja partisanide kokkutulek Ariogalas

15.08 Mälestuskivi avamine Saaremaa metsavendadele

20.08. Iseseisvuse taastamise 29. aastapäev ESMK-s Toris

23.08. Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev Maarjamäel

25.08 Jõgeva Vabadusvõitlejate Ühenduse 25. aastapäev Udu talus Kuremaa järve ääres

31.08. Vaba Eesti päeva tähistamine ESMK-s Toris ja Justiitsministeeriumis

September:

07.09. Soomepoiste mälestuspäev Muuksi linnamäel

19.09 Paadipõgenike mälestussamba avamine Puise rannal

21.09. Porkuni lahingu 76. aastapäev Vistlas

22.09. “Mälestuspäev” Keila kirikus

22.09. Vastupanuvõitluse päev Metsakalmistul ja riigivanemate mälestuspäev

23.09. Keila lahingu 76. aastapäev Kumna teeristil ja konverents Harjumaa muuseumis

Oktoober:

21.10 President K. Pätsi kodumulda sängitamise 30. aastapäev Metsakalmistul

24.10 Eesti Piirivalve taasloomise 30. aastapäev Lauluväljakul

31.10 Lääne-Virumaa metsavendluse ajaloo päev Väike-Maarjas

November:

11.11. Esimese MS lõpu 102. aastapäev KV kalmistul

11.11. Kaitseliidu aastapäev

16.11. Kaitseväe aastapäev

28.11. VS alguse aastapäev, KV kalmistul ja Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

Detsember:

01.12. kommunistliku mässukatse 1924 käigus langenute mälestamine Tondipoiste
mälestussamba juures

12.12. VS langenud Briti meremeeste mälestamine KV kalmistul

31.12. Põrgupõhja punkrilahingu 73. aastapäev Vigalas

*2020. aasta suvel Metsavendade mälestussamba avamine (koht ja aeg ei ole esialgu teada)

Tiit Põder, v-ltn (e)

EVL juhatuse esimees