Märjamaa ajaloopäev 10.09.2017

Eesti Vabadusvõitlejate Liit (EVL) jätkab oma põhikirjaliste eesmärkide täitmist, lähtudes EV seadusandlikest aktidest ning EVL üldistest huvidest.
Jätkame Metsakalmistu vabadusvõitlejate matmispaiga korrashoidu.
Jätkame koostööd Leedu, Läti, Soome ja Poola veteranidega.

EVL 2021. aasta ürituste esialgne kava

Loetelu üritustest, kus EVL on osaline või esindatud:

Jaanuar:

03.01. Vabadussõjas osalenute mälestuspäev – VS võidusamba ja Reaalkooli juures

24.01 Jaan Poska 155. sünniaastapäev

24.01. Eesti 20. Diviisi 76. aastapäev

31.01. Paju lahingu 102. aastapäev

Veebruar:

02.02. Tartu rahu 100. aastapäev – Siselinna kalmistul, J. Poska majas, Tondi 55

07.02. Jüri Uluotsa 1944. aasta raadiokõne aastapäev Kirblas

08.02 JR-200 aastapäev

08.02 EVL asutamise 29. aastapäev

10.02. kindral Ernst Põdderi 142. sünniaastapäev

12.02. kindral Laidoneri 137. sünniaastapäev Viimsi mõisa pargis

19.02. admiral Johan Pitka 149. sünniaastapäev KL maja juures

20.02. Soomepoiste mälestuspäev Metsakalmistul ja Kaarli kirikus

24.02. Eesti Vabariigi 103. aastapäev Toompeal ja Jüriöö pargis

Märts:

05.03. kindral Andres Larka 142. sünniaastapäev

09.03. Tallinna märtsipommitamise 1944 ohvrite mälestuspäev Siselinna kalmistul

12.03. kindral Jaan Sootsi 141. sünniaastapäev

25.03. Märtsiküüditamise 1949 mälestuspäev Maarjamäel

Aprill:

23.04. Jüripäev, veteranidepäev Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris, Pärnus, Jüriöö pargis

27.04. Soome Vabariigi veteranipäev Metsakalmistul

30.04 Metsakalmistu talgupäev

Mai:

08.05. Teise MS lõpu Euroopas 76. aastapäev Maarjamäel

08.05. EVL volinike aastakoosolek?

Juuni:

04.06. Eesti Lipu päev, Soome KV lipupäev

??.06. Eesti Lipu Seltsi aastakoosolek?

14.06 Juuniküüditamise 1941 mälestuspäev Tallinnas ja Värskas

22.06. Võidutule süütamine Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

23.06. Võidupäev. Võnnu lahingu 102. aastapäev

Juuli:

10.07. Lendurite kivi

??.07 Wiking-Narva kokkutulek

17.07 EVL 27. kokkutulek Rakveres

20.07. Eesti Õhuväe 102. aastapäeva tähistamine Ämaris

31.07. Sinimägede lahingute 77. aastapäeva tähistamine

??.07. Läti vabadusvõitlejate kokkutulek Jurmalas

August:

??.08. Leedu poliitvangide ja partisanide kokkutulek Ariogalas

03.08 Suvesõjas 1941 langenute mälestamine Järlepas

19.08 Tallinna Külastuskeskuse avamine Lauluväljakul

20.08. Iseseisvuse taastamise 30. aastapäev ESMK-s Toris

20.08 VR kavaleride mälestuse jäädvustamine Rapla kalmistul (G. Zimmermann ja H. Hirvelaan)

22.08 Metsavendade mälestussamba avamine Võrumaal Mõnistes

23.08. Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev Maarjamäel

31.08. Vaba Eesti päeva tähistamine ESMK-s Toris ja Justiitsministeeriumis

September:

??.09. Soomepoiste mälestuspäev Muuksi linnamäel ja Näkiallika talus

17- 18.09 JWG ringsõit Vabadussõja radadel (Valga, Paju, Sooru, Kärstna)

19.09. Keila lahingu 77. aastapäev Kumna teeristil ja konverents Harjumaa muuseumis

21.09. Porkuni lahingu 77. aastapäev Vistlas

22.09. Vastupanuvõitluse päev Metsakalmistul ja riigivanemate mälestuspäev………. kirikus

Oktoober:

21.10 President Pätsi kodumulda sängitamise 31. aastapäev Metsakalmistul

November:

11.11. Esimese MS lõpu 103. aastapäev KV kalmistul

11.11. Kaitseliidu aastapäev

16.11. Kaitseväe aastapäev

28.11. VS alguse 103. aastapäev, KV kalmistul ja Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

Detsember:

01.12. kommunistliku mässukatse 1924 käigus langenute mälestamine Tondipoiste
mälestussamba juures

12.12. VS langenud Briti meremeeste mälestamine KV kalmistul

31.12. Põrgupõhja punkrilahingu 74. aastapäev Vigalas

*Kõikide ürituste toimumine sõltub EV Valitsuse ja Terviseameti piirangutest ja soovitustest

Tiit Põder, v-ltn (e)

EVL juhatuse esimees