Märjamaa ajaloopäev 10.09.2017

Eesti Vabadusvõitlejate Liit (EVL) jätkab oma põhikirjaliste eesmärkide täitmist, lähtudes EV seadusandlikest aktidest ning EVL üldistest huvidest.
Jätkame Metsakalmistu vabadusvõitlejate matmispaiga korrashoidu.
Jätkame koostöö Leedu, Läti ja Soome koostööpartneritega.

Loetelu üritustest, kus EVL on osaline korraldamisel või esindatud:

Jaanuar:

03.01. Vabadussõjas osalenute mälestuspäev –  Reaalkooli juures, Kuusalu kalmistul

Veebruar:

02.02. Tartu rahu aastapäev – Siselinna kalmistul, Estonias

05.02. Eesti 20. Diviisi loomise 75. aastapäeva tähistamine

10.02. kindral Ernst Põdderi 140. sünniaastapäev

12.02. kindral Laidoneri 135. sünniaastapäev, konverents  Eesti Sõjamuuseumis Viimsis

16.02. Soomepoiste mälestamine Metsakalmistul ja Rootsi-Mihkli kirikus

19.02. admiral Pitka 147.  sünniaastapäev

19.02. Kaitseministri vasuvõtt Sakala tn 3

24.02. Eesti Vabariigi 101. aastapäev

26.02. Eesti Vabariik 101 vastuvõtt Loodushariduskeskuses Ehitajate tee 150

27.02. Peaministri vastuvõtt Stenbocki majas

Märts:

05.03. kindral Andres Larka 140. sünniaastapäev

09.03. Tallinna märtsipommitamise 1944 ohvrite mälestuspäev

12.03. kindral Jaan Sootsi 139. aünniaastapäev

25.03. Märtsiküüditamise 1949 mälestuspäev Maarjamäel

Aprill:

23.04. Jüripäev, veteranidepäev Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris, Pärnus, Jüriöö pargis

27.04. Metsakalmistu talgupäev

Mai:

08.05. Teise MS lõpu Euroopas 74. aastapäev Maarjamäel

08.05. EVL volinike aastakoosolek

Juuni:

04.06. Eesti Lipu päev

14.06. Juuniküüditamise1941  mälestuspäev Tallinnas ja Värskas

22.06. Võidutule süütamine Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

23.06. Võidupäev. Võnnu lahingu 100. aastapäev; paraadid Cesises ja Tallinnas

29.06. EVL kokkutulek Hiiumaal

Juuli:

13.07. Eesti Õhuväe 100. aastapäeva tähistamine Ämaris

15.07. Lendurite kivi

27.07. Sinimägede lahingute 75. aastapäeva kokkutulek

….??. Läti vabadusvõitlejate kokkutulek Jurmalas

August:

??.08. Leedu poliitvangide ja partisanide kokkutulek Ariogalas

20.08. Iseseisvuse taastamise päev ESMK-s Toris

23.08. Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev Maarjamäel

31.08. Vaba Eesti päeva tähistamine ESMK-s Toris ja Estonias

September:

?? 09. Soomepoiste mälestuspäev Muuksi linnamäel

21.09. Porkuni lahingu 75. aastapäev Vistlas, konverents Tamsalus

22.09. Vastupanuvõitluse päev Metsakalmistul ja riigivanemate mälestuspäev

23.09. Keila lahingu 75. aastapäev Kumna teeristil ja konverents Harjumaa muuseumis

November:

11.11. Esimese MS lõpu 101. aastapäev KV kalmistul

11.11. Kaitseliidu aastapäev

16.11. Kaitseväe aastapäev

28.11. VS alguse aastapäev, KV kalmistul ja Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

Detsember:

01.12. kommunistliku mässukatse 1924 käigus langenute mälestamine Tondipoiste mälestussamba juures

12.12. VS langenud Briti meremeeste mälestamine KV kalmistul

 

Tiit Põder, v-ltn (e)

EVL juhatuse esimees