Märjamaa ajaloopäev 10.09.2017

Eesti Vabadusvõitlejate Liit (EVL) jätkab oma põhikirjaliste eesmärkide täitmist, lähtudes EV seadusandlikest aktidest ning EVL üldistest huvidest.
Jätkame Metsakalmistu vabadusvõitlejate matmispaiga korrashoidu.
Jätkame koostööd Leedu, Läti, Soome ja Poola veteranidega.

EVL 2023. aasta ürituste esialgne kava

Loetelu üritustest, kus EVL on osaline või esindatud:

Jaanuar:

03.01. Vabadussõjas osalenute mälestuspäev – VS võidusamba ja Reaalkooli juures

24.01. Jaan Poska 157. sünniaastapäev

24.01. Eesti 20. Diviisi asutamise 79. aastapäev

31.01. Paju lahingu 104. aastapäev

Veebruar:

02.02. Tartu rahu 103. aastapäev – Kadriorus, Siselinna kalmistul, Poska majas

07.02. Eesti 1944. aasta kaitselahingute alguse aastapäeva tähistamine Kirblas

08.02. JR-200 asutamise 79. aastapäev

08.02 EVL asutamise 31. aastapäev

12.02. kindral Laidoneri 139. sünniaastapäev, konverents Eesti Sõjamuuseumis Viimsis

19.02. admiral Pitka 151. sünniaastapäev

24.02. Eesti Vabariigi 105. aastapäev Toompeal ja Jüriöö pargis

Märts:

09.03. Tallinna märtsipommitamise 1944 ohvrite mälestuspäev Siselinna kalmistul

25.03. Märtsiküüditamise 1949 mälestuspäev Maarjamäel

27.03. Paul Maitla 110. sünniaastapäev

Aprill:

23.04. Jüripäev, veteranidepäev Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris, Pärnus, Jüriöö pargis

27.04. Soome Kaitseväe veteranide päev Metsakalmistul

29.04. Metsakalmistu talgupäev

Mai:

08.05. Teise MS lõpu Euroopas 78. aastapäev Maarjamäel

Juuni:

04.06. Soome Kaitseväe lipu päev; kindral C. G. E. Mannerheimi 156. sünniaastapäev

04.06. Eesti Lipu päev

14.06. Juuniküüditamise 1941 mälestuspäev Tallinnas ja Värskas

22.06. Võidutule süütamine Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

23.06. Võidupäev. Võnnu lahingu 104. aastapäev

24.06. Alfons Rebase 115. Sünniaastapäev

Juuli:

01.-02.07. Wiking-Narva kokkutulek Elvas

08.07. EVL 31. tegevusaasta kokkutulek Toris

09.07. Lendurite kivi

29.07. Sinimägede lahingute 79. aastapäev

August:

20.08. Iseseisvuse taastamise 32. aastapäev ESMK-s Toris

23.08. Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev Maarjamäel

31.08. Vaba Eesti päeva tähistamine ESMK-s Toris ja Justiitsministeeriumis

September:

02.09. Soomepoiste mälestuspäev Muuksi linnamäel

19.09.Paadipõgenike mälestuspäev Puise rannal

21.09. Porkuni lahingu 79. aastapäev Vistlas

22.09. Vastupanuvõitluse aastapäev Metsakalmistul ja riigivanemate mälestuspäev

23.09. Keila lahingu 79. aastapäev Kumna teeristil ja konverents Harjumaa muuseumis

Oktoober:

22.10. Harald Nugiseks´ i 102.sünniaastapäev

November:

01.11. Eesti Piirivalve 101. aastapäev

11.11. Esimese MS lõpu 105. aastapäev KV kalmistul

11.11. Kaitseliidu 105. aastapäev

16.11. Kaitseväe 105. aastapäev

28.11. VS alguse 105. aastapäev, KV kalmistul ja Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

30.11. Soome Talvesõja alguse 84. aastapäeva mälestuspäev Metsakalmistul

Detsember:

01.12. kommunistliku mässukatse 1924 käigus langenud Sõjakooli kadettide mälestamine Tondipoiste mälestussamba juures

12.12. VS langenud Briti meremeeste mälestamine KV kalmistul, Briti laevastik saabus Tallinna reidile aastal 1918

12.12. Sini-must-valge lipu heikamisest Pika Hermani tornis 105 aastat

31.12. Põrgupõhja punkrilahingu 76. aastapäev Vigalas

*Kõikide ürituste toimumine sõltub EV Valitsuse ja Terviseameti piirangutest ja soovitustest

Tiit Põder, v-ltn (e)

EVL juhatuse esimees