Üritused

Märjamaa ajaloopäev 10.09.2017

Eesti Vabadusvõitlejate Liit (EVL) jätkab oma põhikirjaliste eesmärkide täitmist, lähtudes EV seadusandlikest aktidest ning EVL üldistest huvidest.
Jätkame Metsakalmistu vabadusvõitlejate matmispaiga korrashoidu.
Jätkame koostööd Leedu, Läti, Soome ja Poola veteranidega.

EVL 2024. aasta ürituste esialgne kava

Loetelu üritustest, kus EVL on osaline või esindatud:

Jaanuar:

03.01. Vabadussõjas osalenute mälestuspäev – Tallinnas ja maakondades

24.01. Jaan Poska 158. sünniaastapäev

31.01. Paju lahingu 105. aastapäev, Valga maakonnas

Veebruar:

02.02. Tartu rahu 104. aastapäev Siselinna kalmistul, Poska majas ja Kadriorus

07.02. Eesti 1944. aasta kaitselahingute alguse 80. aastapäeva tähistamine Kirblas

08.02. JR-200 asutamise 80. aastapäev

08.02 EVL asutamise 32. aastapäev

10.02. kindral Põdder`i 145. sünniaastapäev, küünalde süütamine KV kalmistul

12.02. kindral Laidoneri 140. sünniaastapäev, bareljeefi avamine Kaitseväe kalmistul,

19.02. admiral Pitka 152. sünniaastapäev, küünalde süütamine ja pärgade panek mälestussambale KLPS juures

23.02. President Konstantin Päts´i 150. Sünniaastapäeva tähistamine Metsakalmistul, Estonia juures ja meenemündi ning margi presentatsioon Eesti Pangas

24.02. Eesti Vabariigi 106. aastapäev Toompeal, Jüriöö pargis ja maakondades ning paraad Vabaduse väljakul

28.02. riigivanem Ants Piibu 140. sünniaastapäeva tähistamine Metsakalmistul

Märts:

09.03. Tallinna märtsipommitamise 1944 ohvrite mälestuspäev Siselinna kalmistul

25.03. Märtsiküüditamise 1949 mälestuspäev Maarjamäel ja maakondades

Aprill:

23.04. Jüripäev – veteranidepäev Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris, Jüriöö pargis

27.04. Soome Kaitseväe veteranide päev Metsakalmistul

27.04. Metsakalmistu talgupäev vabadusvõitlejate rahula alal

Mai:

08.05. Teise MS lõpu Euroopas 79. aastapäev Maarjamäel

Juuni:

04.06. Soome Kaitseväe lipu päev; marssal C. G. E. Mannerheimi 157. sünniaastapäev

04.06. Eesti Lipu päev, rivistus Toompeal ja tähistamised maakondades

14.06. Juuniküüditamise 1941 mälestuspäev Tallinnas Maarjamäel, Värskas ja maakondades

22.06. Võidutule süütamine Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

23.06. Võidupäev. Võnnu lahingu 105. aastapäev

Juuli:

06.07. klubi Wikung-Narva kokkutulek Elvas

13.07. EVL 32. tegevusaasta kokkutulek Toris

20.07. Lendurite kivi: 1941. aasta sõjasuvel langenud Eesti lennuväelaste mälestamine Järvi järvede juures Kuusalu vallas

27.07. Sinimägede lahingute 80. aastapäev

August:

16.-17.08. MILFEST XVI Valgas

20.08. Iseseisvuse taastamise 33. aastapäev ESMK-s Toris

23.08. Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev Maarjamäel, Balti kett – 35

31.08. Vaba Eesti päeva tähistamine ESMK-s Toris ja Justiitsministeeriumis

September:

07.09. Soomepoiste mälestuspäev Muuksi linnamäel Põhjatähe mälestusmärgi juures

21.09. Suurpõgenemise mälestuspäev Puise rannal

21.09. Porkuni lahingu 80. aastapäev: konverents Porkunis ja mälestusteenistus Vistlas

22.09. Vastupanuvõitluse aastapäev Metsakalmistul ja riigivanemate mälestuspäev ühes Eesti kirikus, Otto Tiefi infotahvli avamine tema talumaadel Rapla maakonnas

22.09. Vastupanuvõitluse päeva tähistamine Kirblas, Pärnus ja mujal Eestis

23.09. Keila lahingu 80. aastapäev Kumna teeristil ja konverents Harjumaa muuseumis

Oktoober:

November:

01.11. Eesti Piirivalve 102. aastapäev

11.11. Esimese MS lõpu 106. aastapäev KV kalmistul

11.11. Kaitseliidu 106. aastapäev

16.11. Kaitseväe 106. aastapäev

28.11. VS alguse 106. aastapäev, KV kalmistul ja Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

30.11. Soome Talvesõja alguse 85. aastapäeva mälestuspäev Metsakalmistul

Detsember:

01.12. kommunistliku mässukatse 1924 käigus langenud Sõjakooli kadettide mälestamine Tondipoiste mälestussamba juures

12.12. VS langenud Briti meremeeste mälestamine KV kalmistul, Briti laevastik saabus Tallinna reidile aastal 1918

12.12. Sini-must-valge lipu heikamisest Pika Hermani tornis 106 aastat

31.12. Põrgupõhja punkrilahingu 77. aastapäev Vigala lähedal Tiduvere külas

*Kõikide ürituste toimumine sõltub EV Valitsuse ja Terviseameti piirangutest ja soovitustest

Tiit Põder, v-ltn (e)

EVL juhatuse esimees