Märjamaa ajaloopäev 10.09.2017

Eesti Vabadusvõitlejate Liit (EVL) jätkab oma põhikirjaliste eesmärkide täitmist, lähtudes EV seadusandlikest aktidest ning EVL üldistest huvidest.
Jätkame Metsakalmistu vabadusvõitlejate matmispaiga korrashoidu.
Jätkame koostööd Leedu, Läti, Soome ja Poola veteranidega.

EVL 2022. aasta ürituste esialgne kava

Loetelu üritustest, kus EVL on osaline või esindatud:

Jaanuar:

03.01. Vabadussõjas osalenute mälestuspäev – VS võidusamba ja Reaalkooli juures

14.01. Johannes Soodla 125. sünniaastapäev

24.01. Jaan Poska 156. sünniaastapäev

24.01. Eesti 20. Diviisi asutamise 78. aastapäev

Veebruar:

02.02. Tartu rahu 102. aastapäev – Kadriorus, Siselinna kalmistul, Poska majas

07.02. Eesti 1944. aasta kaitselahingute alguse aastapäeva tähistamine Kirblas

08.02. JR-200 asutamise 78. aastapäev

08.02 EVL asutamise 30. aastapäev

08.02. EVL asutamise 30. aastapäev

10.02. kindral Ernst Põdderi 143, sünniaastapäev

12.02. kindral Laidoneri 138. sünniaastapäev, konverents Eesti Sõjamuuseumis Viimsis

13.02. Harald Riipalu 110. sünniaastapäev

19.02. admiral Pitka 150. sünniaastapäev

24.02. Eesti Vabariigi 104. aastapäev Toompeal ja Jüriöö pargis

Märts:

05.03. kindral Andres Larka 143. sünniaastapäev

09.03. Tallinna märtsipommitamise 1944 ohvrite mälestuspäev Siselinna kalmistul

12.03. kindral Jaan Sootsi 142. sünniaastapäev

25.03. Märtsiküüditamise 1949 mälestuspäev Maarjamäel

27.03. Paul Maitla 109. sünniaastapäev

Aprill:

08.04. Eestlaste demonstratsiooni Peterburis 105. aastapäev

12.04. Eesti autonoomia määrus Ajutise Valitsuse poolt (105. aastapäev)

17.04. Aleksander Tõnissoni 147. sünniaastapäev

23.04. Jüripäev, veteranidepäev Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris, Pärnus, Jüriöö pargis

27.04. Soome Kaitseväe veteranide päev Metsakalmistul

30.04. Metsakalmistu talgupäev

Mai:

08.05. Teise MS lõpu Euroopas 77. aastapäev Maarjamäel

Juuni:

03.06. Soome Kaitseväe lipu päev

04.06. Eesti Lipu päev

14.06. Juuniküüditamise 1941 mälestuspäev Tallinnas ja Värskas

22.06. Võidutule süütamine Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

23.06. Võidupäev. Võnnu lahingu 103. aastapäev

24.06. Alfons Rebase 114. sünniaastapäev

Juuli:

09.07. Lendurite kivi

16.07. EVL 30. tegevusaasta kokkutulek Tartus

16.07. Wiking-Narva kokkutulek

20.07. Eesti Õhuväe 103. aastapäeva tähistamine Ämaris

30.07. Sinimägede lahingute 78. aastapäeva tähistamine Maarjamäel ja maakondades

August:

20.08. Iseseisvuse taastamise 31. aastapäev ESMK-s Toris

23.08. Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev Maarjamäel

31.08. Vaba Eesti päeva tähistamine ESMK-s Toris ja Justiitsministeeriumis

September:

06.09. Soomepoiste mälestuspäev Muuksi linnamäel

7.09. Anton Irve 136. sünniaastapäev

….09. JWG riigikaitse suuna ringsõit Vabadussõja radadel

19.09.Paadipõgenike mälestuspäev Puise rannal

21.09. Porkuni lahingu 78. aastapäev Vistlas

22.09. Vastupanuvõitluse aastapäev Metsakalmistul ja riigivanemate mälestuspäev

23.09. Keila lahingu 78. aastapäev Kumna teeristil ja konverents Harjumaa muuseumis

25.09. Artur Sirk ´i 122. sünniaastapäev

Oktoober:

11.10. Julius Kuperjanovi 128. sünniaastapäev

22.10. Harald Nugiseks´ i 101.sünniaastapäev

November:

01.11. Eesti Piirivalve 100. aastapäev

11.11. Esimese MS lõpu 104. aastapäev KV kalmistul

11.11. Kaitseliidu 104. aastapäev

16.11. Kaitseväe 104. aastapäev

28.11. VS alguse 104. aastapäev, KV kalmistul ja Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

30.11. Soome Talvesõja alguse 83. aastapäeva mälestuspäev Metsakalmistul

30.11. Narva lahingu 322. aastapäev

Detsember:

01.12. kommunistliku mässukatse 1924 käigus langenute mälestamine Tondipoiste mälestussamba juures

12.12. VS langenud Briti meremeeste mälestamine KV kalmistul, Briti laevastik saabus Tallinna reidile aastal 1918

12.12. Sini-must-valge lipu heikamisest Pika Hermani tornis 104 aastat

31.12. Põrgupõhja punkrilahingu 75. aastapäev Vigalas

*Kõikide ürituste toimumine sõltub EV Valitsuse ja Terviseameti piirangutest ja soovitustest

Tiit Põder, v-ltn (e)

EVL juhatuse esimees